Mae Petal yn cynnig gwasanaeth dylunio blodau safonol ar gyfer amrywiaeth o achlysuron - o briodasau i bartïon a mwy.
Wedi sefydlu yng Nghaerdydd ac yn gweithio trwy dde Cymru, 'rydym yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol i'n cwsmeriaid - yn breifat ac yn gorfforaethol. 'Rydym yn frwdfrydig dros drefnu blodau ac fe ddown â'n creadigrwydd i bob achlysur - gan gyfuno eich syniadau chi gyda'n profiad ni.Cliciwch ar y lluniau yn y Galeri isod am enghreifftiau o'n trefniadau.

Petal offers a bespoke flower design service for a variety of occasions - from weddings, to parties and beyond.
Based in Cardiff and working throughout south Wales, we offer a friendly and professional service to our customers - both private and corporate. We are passionate about floristry and bring our enthusiasm and creativity to each occasion - combining your ideas with our experience.
Click on the photographs in the Gallery below to view examples of our arrangements.Designs Gallery

Bouquets/Tuswau Buttonholes/Blodau Twll Botwm
Wrist Corsages & Hair Accessories/Addurniadau Gwallt ac Arddwrn Reception/Brecwast Reception/Brecwast
Church/Eglwys Church/Eglwys Children/Plant Children/Plant
Funerals/Angladdau Funerals/Angladdau
1 Christmas/Nadolig
Corporate/Corfforaethol Corporate/Corfforaethol